Bảng giá dịch vụ làm tóc

Hair Salon Myhair tự hào là một địa chỉ cắt tóc của rất nhiều anh chị em tại Bình Dương.

Tóc Nữ

Cắt tóc nữ, tạo kiểu120K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc490K
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc/ Nhuộm nâng nền/ 2light290K

Combo Tóc Nữ

Tặng cắt tóc miễn phí
Uốn + Phục hồi tóc980K
Nhuộm + Phục hồi tóc980K
Uốn + Nhuộm980K
Uốn + Phục hồi + Nhuộm1.470K
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm1.470K

Tóc Nữ VIP

Cắt tóc nữ, tạo kiểu180K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc/ 2light690K
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc/ Nhuộm nâng nền/ 2light390K

Combo Tóc Nữ VIP

Tặng cắt tóc miễn phí
Uốn + Phục hồi tóc1.380K
Nhuộm + Phục hồi tóc1.380K
Uốn + Nhuộm1.380K
Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.070K
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.070K

Tóc Nữ  STAR

Cắt tóc nữ, tạo kiểu270K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc940K
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc/ Nhuộm nâng nền/ 2light540K

Combo Tóc Nữ  STAR

Tặng cắt tóc miễn phí
Uốn + Phục hồi tóc1.880K
Nhuộm + Phục hồi tóc1.880K
Uốn + Nhuộm1.880K
Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.820K
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.820K

Tóc Nam

Cắt tóc nam, tạo kiểu80K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc290K

Tóc Nam VIP

Cắt tóc nam, tạo kiểu120K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc390K

Tóc Nam STAR

Cắt tóc nam, tạo kiểu180K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc540K

Dịch Vụ Khác

Nối tóc 100g1.600K
Mặt nạ/ Gội đầu/ Massage/ Tạo Kiểu60K
Gội sản phẩm cao cấp + Massage200K
Phụ thu tóc dài100K
Uốn/ Duỗi mái150K