Bảng giá dịch vụ làm tóc

Hair Salon Myhair tự hào là một địa chỉ cắt tóc của rất nhiều anh chị em tại Bình Dương.

Tóc Nữ

Cắt tóc nữ, tạo kiểu120K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc440K
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc240K

Combo Tóc Nữ

Tặng cắt tóc miễn phíGiá
Uốn + Phục hồi tóc880K
Nhuộm + Phục hồi tóc880K
Uốn + Nhuộm880K
Uốn + Phục hồi + Nhuộm1.320K
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm1.320K

Tóc Nữ VIP

Cắt tóc nữ, tạo kiểu180K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc690K
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc390K

Combo Tóc Nữ VIP

Tặng cắt tóc miễn phíGiá
Uốn + Phục hồi tóc1.380K
Nhuộm + Phục hồi tóc1.380K
Uốn + Nhuộm1.380K
Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.070K
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.070K

Tóc Nữ  STAR

Cắt tóc nữ, tạo kiểu270K
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc940K
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc540K

Combo Tóc Nữ  STAR

Tặng cắt tóc miễn phíGiá
Uốn + Phục hồi tóc1.880K
Nhuộm + Phục hồi tóc1.880K
Uốn + Nhuộm1.880K
Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.820K
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.820K

Tóc Nam

Cắt tóc nam, tạo kiểu80K
Làm tóc nam240K

Tóc Nam VIP

Cắt tóc nam, tạo kiểu120K
Làm tóc nam390K

Tóc Nam STAR

Cắt tóc nam, tạo kiểu180K
Làm tóc nam540K

MYhair 4men

Cắt tóc + Gội đầu + Tạo kiểu + Massage99K

Dịch Vụ Khác

Nối tóc 100g1.600K
Mặt nạ/ Gội đầu/ Massage60K
Phụ thu tóc dài100K